Betingelser og løkker i Kotlin – if, when, for, while

Her meget kort vist hvordan betingelser og løkker bruges i Kotlin.

IF-ELSE

// Traditionel brug
var max = a
if (a < b) max = b

// Med else
var max: Int
if (a > b) {
max = a
} else {
max = b
}

// Som udtryk
val max = if (a > b) a else b


WHEN-ELSE

when (x) {
1 -> print(“x == 1”)
2 -> print(“x == 2”)
parseInt(s) -> print(“s encode x”)
is String -> x.startWith(“prefix”)
x.isOdd() -> print(“x er ulige)
x.isEven() -> print(“x er lige)
else -> { // ellers
print(“x er hverken 1 eller 2”)
}
}


FOR

for (item in collection) print(item)

for (i in 1..3) {
println(i)
}
for (i in 6 downTo 0 step 2) {
println(i)
}

for (i in array.indices) {
println(array[i])
}

for ((index, value) in array.withIndex()) {
println(“the element at $index is $value”)
}


WHILE

while (x > 0) {
x–
}

do {
val y = retrieveData()
} while (y != null)