Input felt, funktioner, variabler og if, if else, else

Vi laver vores første input felt. Laver en funktion som giver et svar tilbage og som indeholder en betingelse som giver det rigtige svar (if – if else – else)

Vi har styr på knapper og felter som vi kan tilføje i designet. Og vi ved hvordan vi kan sende en besked ud på skærmen med Toast.

Teksten er en “Plain Text”, som vi kan bruge som indtastnings felt. Knappen en normal “Button” knap.

Vi tager et kik på tekst feltet, som skal have et ID “tx_tekst”, en tekst og en stor font. Feltet skal også hænges rigtig på plads med “Attributes”.

Læg mærke til ID tx_tekst som skal bruges i programmet.

Også “Layout” er vigtigt. Inde i firkanten er der små streger som kan have 3 tilstande. Den som er markeret med rød viser at feltet trækkes ud til siderne (16) viser at der skal være 16 i afstand til kanten.

I toppen er tekst feltet hængt op med en afstand på (24) til øverste kant.

Indtastnings feltet har nu teksten “Indtast en tekst” og en skrift størrelse på 30.

Knappen er simpel – vi hænger den op øverst (16) i afstand, på vores indtastnings felt og centreret til højre og venstre men en afstand på (150). Kunne også være mindre vigtigt er dog at tallene i højre og venstre side er de samme ellers kommer knappen ikke i midten.

Knappen skal have et ID her “bn_knap” så vi kan bruge den i programmet.

I tager et kik på koden.

Vigtigt er her funktionen “fun test”, “setOnClickListner” til knappen og “Toast” som skriver en tekst på skærmen.

Her ses funktionen “fun test” som har en parameter tekst og giver et svar retur.

Vi kan se en setOnClickListner som venter til vi har trykket på en knap. Og en Toast som tager den tekst vi har tastet ind overfører det til funktionen og skriver svaret ud på skærmen.

Læg også mærke til (var svar:String = “”) som definerer en lokal variabel som bruges til at retunere svaret i vores test funktion.

Kik også på if. Her spørger vi om tekst = “Hej” er det korrekt sættes svar til “Hej med dig” – if (tekst == “Hej”) svar = “Hej med dig”.

Vi spørger på “Hej” og på “Hallo” er teksten en ander for vi svaret tilbage “Hvad?”.