Tænd og sluk for kamera lyset

Således tændes og slukkes kamera lyset.

Vi skal her først importere kamera funktionen i vores program så vi kan få adgang til lyset.

Tilføj “import android.hardware.camera2.CameraManager” til MainActivity.kt.

Vi skal give appen rettigheder til at kamera lyset.

Rettighed til att bruge kamera lyset tilføjes i AndroidManifest.xml.

For at få adgang til lyset skal vi først åbne det rigtige kamera front kamera er normalt nummer 0. Så tager vi den simple version ser det således ud.

Nu er vi klar til at tænde eller slukke lyset med følgende kode i Kotlin.

camManager.setTorchMode(cameraId, true)
camManager.setTorchMode(cameraId, false)