Frys skærm orientering

Hvorledes låses skærm orienteringen i Kotlin til portræt eller landscape.

requestedOrientation = ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT
requestedOrientation = ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE
Sættes koden ind i MainActivity.kt gælder i OnCreate fryses orienteringen i appen.

Således er vi i dette eksempel sikre på at appen vises i portræt og ikke vil skifte til landskabe når telefonen drejes.